Trump en de Driehoek

Ook naar de inauguratie van Trump gekeken? Ik merkte na een poosje dat ik er met mijn driehoeksbril op naar zat te kijken. Wat viel er op deze manier te zien? Allereerst, over welke driehoek hebben we het dan? Twee hoeken zijn zoals altijd snel gevonden. In dit geval natuurlijk allereerst Trump zelf, daar zorgde hij wel voor. De tweede hoek kwam voortdurend in zijn verhaal terug: het Amerikaanse volk. Ongegeneerd zette hij dat op de eerste plaats. Alsof alle andere volken er niet of in elk geval minder toe deden. Alsof hij alleen dat volk vertegenwoordigde.

Maar wie is de derde hoek in zijn driehoek? Dat is altijd de lastigste, maar tegelijk ook de meest interessante vraag. Volgens mij zijn het de anderen, dat wil zeggen, iedereen die anders tegen de werkelijkheid aankijkt dan Trump doet. Daarmee is zijn driehoek dus erg instabiel. Ze richt zich niet op verbinden maar op buitensluiten. Als we het Amerikaanse volk als top in zijn driehoek zien (maar zelfs dat vraag ik me eerlijk gezegd af) dan vormen de beide andere hoeken dus de basis. Door zo te polariseren creëert Trump een instabiele driehoek.

Hoe anders was de toon maar vooral ook de boodschap van zijn voorganger acht jaar terug. Waar Trump een typisch voorbeeld van P-taal laat horen, was Obama een uitgesproken V-president die appelleerde aan de kracht van het yes, we can. Toen ik er tijdens de uitzending scherper op begon te letten, viel me op dat zoals Obama ook met zijn lichaam V-taal sprak, Trump een uitgesproken P-indruk gaf. Nooit had een net beëdigde president zichzelf zo staan profileren. Zo verbindend als de prachtige volzinnen van Obama waren, zo staccato waren de oneliners van Trump. Het was bij uitstek de taal van de piketpaaltjes.

Wie zal als betere president de geschiedenisboeken in gaan? Van Obama werd al tijdens de uitzending gezegd dat hij een zwakke president was. Mooie idealen maar weinig tastbare, laat staan blijvende resultaten. Dat is vaak zo als V niet door P wordt gevolgd. Maar of Trump het in dit opzicht beter gaat doen? Driehoekskunde leert dat P zonder V uitloopt op het beëindigen van de driehoeksrelatie. Verbinding is nu eenmaal het scharnierpunt.

Tenslotte, hoe staat het met die eerste letter, met de B van Bonus? Volgens mij is die letter bij vrijwel elke politicus problematisch. Beloften worden door hen gemakkelijker gedaan dan nagekomen. Daarom is het vertrouwen van het volk in hun politici meestal zo gering. In dat opzicht heeft Obama het nog niet zo slecht gedaan.