30 november 2022

Basistraining

De Basistraining Driehoekskunde is dé training voor zorgprofessionals die zich willen bekwamen in het Samenwerken in de Driehoek. Deze training beslaat twee dagdelen (á 3u) die wat korter op elkaar volgen, waarna er na een maand of zes een terugkombijeenkomst plaatsvindt (eveneens á 3u).
Deze opzet biedt deelnemers de mogelijkheid de stof tijdens de eerste twee bijeenkomsten goed te doordenken én tegen te komen in de praktijk. In de zes maanden die daarop volgen gaat men er actief mee aan de slag, waarna de terugkombijeenkomst volgt. 

De eerste bijeenkomst staat in het licht van kennismaking; zowel met elkaar als met de visie Driehoekskunde. Dit betreft een interactieve kennismaking, gezien de vele voorbeelden die het doorgaans bij deelnemers oproept. Dat is ook juist de kracht. Tevens wordt de vertaalslag gemaakt naar concrete casuïstiek. Soms meteen al naar eigen ingebrachte casuïstiek, soms a.h.v. een door ons meegebrachte casus.

In de tweede bijeenkomst verdiept de visie zich. Naast het werken in de zorgdriehoeken komt ook het werken in de ondersteuningsdriehoek aan de orde, welke wordt uitgebouwd tot een ware organisatiediamant. Ook het thema zelfreflectie maakt vaak deel uit van deze bijeenkomst. De nadruk ligt echter op het bespreken van de eigen casuïstiek; dat blijkt steeds weer hét moment waarop de kwartjes werkelijk vallen.  

In de terugkombijeenkomst worden de opgedane ervaringen besproken, de eerder besproken theorie opgefrist en resterende casuïstiek behandeld. Ook is er aandacht voor het borgen van hetgeen geleerd; hoe voorkomen we dat dit even snel weer wegzakt? 

Verslaglegging is vaak een helpend onderdeel binnen deze interventie. Zorgprofessionals krijgen zo de gelegenheid om het besprokene nog eens rustig na te lezen en daarop te reflecteren. Ook creëert dit een doorgaande interventie; het kan er op een later moment altijd nog weer eens worden bij gepakt en wederom van waarde zijn.

Aandeel familie
Hoewel we binnen Drienamiek nooit spreken van het trainen van familie (die vorm is wat ons betreft voorbehouden aan betaalde professionals, waar ook meer van mag worden verwacht), is het wel mogelijk om familie deel uit te laten maken van de Basistraining Driehoekskunde. Op die manier wordt er gewerkt aan een gezamenlijke taal wat de onderlinge samenwerking direct ten goede kan komen.

De opzet van de training is als volgt:

  • Algemene bijeenkomst met familie. Hier zijn geen zorgprofessionals bij aanwezig.
  • Algemene bijeenkomst met het team (en ondersteuners).
  • Casusbijeenkomst met het team (en ondersteuners).
  • Gezamenlijke bijeenkomst met familie en team (en ondersteuners).

De terugkombijeenkomst verschilt hier per traject. Soms wordt deze gezamenlijk belegd, andere keren alleen met het team (en ondersteuners). Ook komt het voor dat er überhaupt geen terugkombijeenkomst plaatsvindt, maar het bij deze vier bijeenkomsten wordt gehouden. Er is voor alles wel iets te zeggen, dus geldt maatwerk hier als norm.

De vorm doet een beetje denken aan een collectief Driehoekstraject, met dat verschil dat er geen specifieke casus is die aanleiding geeft tot deze training. Is daar wél sprake van, dan is een Driehoeksconsultatie of een (individueel of collectief) Driehoekstraject waarschijnlijk beter passend.