30 november 2022

Train-de-trainer

Regelmatig wordt er door zorgorganisaties besloten om alle medewerkers te trainen in Driehoekskunde. Zodra dit grotere organisaties betreft is het niet haalbaar dat wij al die trainingen verzorgen. In die gevallen wordt er veelal voor het welbekende Train-de-trainer concept gekozen, waarin een aantal medewerkers van de organisatie worden opgeleid tot het verzorgen van de Basistraining Driehoekskunde. Desgewenst kan er door organisaties ook worden gekozen voor een eigen trainingsprogramma.

De training beslaat drie dagen á 6,5u. Deelnemers krijgen enerzijds de trainingslijn aangeleerd en leren anderzijds om casuïstiek te bespreken. Dit laatste vraagt vaak de meeste aandacht. Ondersteunende documenten maken deel uit van de Train-de-trainer, welke de trainers in staat stelt om direct met het geleerde aan de slag te gaan. Waar wenselijk is het natuurlijk mogelijk om hier e.e.a. in aan te passen. 

Na de training volgen er een aantal terugkombijeenkomsten, waarin de opgedane ervaringen worden besproken, er verdieping plaatsvindt op thematiek én er verder wordt geoefend met het bespreken van casuïstiek.

Sinds kort hebben we besloten tot een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de Train-de-trainer Driehoekskunde. Deelnemers dienen zelf reeds de training Driehoekskunde te hebben gevolgd. De ervaring leert dat dit het resultaat van de Train-de-trainer zeer ten goede komt, daar deelnemers dan reeds bekend zijn met de inhoud van de training. Zouden deelnemers dit tijdens de Train-de-trainer voor het eerst tot zich krijgen, dan beïnvloedt dit hun leerproces als trainer ten negatieve. Dit verwachten we te ondervangen door deze voorwaarde te stellen.