5 juni 2017

Presentatie

Vaak vormt een presentatie een eerste kennismaking met Driehoekskunde. Op deze manier is het begonnen in 1997 en zo gaat het nog steeds. Meestal wordt een presentatie aan ouders en/of professionals gegeven, maar soms zijn alle hoeken van de driehoek betrokken.

Het doel van de presentatie is dus meestal een eerste kennismaking met Driehoekskunde. Presentaties bestaan altijd uit een theorie- en praktijk component. Afhankelijk van de beschikbare tijd kan de theorie worden uitgewerkt in (eigen of door ons meegebrachte) casuïstiek.

De aanleiding voor een presentatie kan divers zijn:

  • open inschrijving voor het inhoudelijk voeden van driehoeken
  • de start van een nieuwe locatie
  • een themabijeenkomst van een al langer bestaande locatie
  • bijeenkomsten in het kader van een organisatietraject
  • een symposium

De twee hoofdkenmerken van presentaties zijn de herkenbaarheid en de  interactie. Driehoekskunde is niet van achter een bureau bedacht en heeft dus een hoge mate van herkenbaarheid. De theorie is eenvoudig te begrijpen en toe te passen. Tegelijk leert de praktijk dat Driehoekskunde hoewel vanzelfsprekend, niet vanzelf gaat. En juist om die praktijk gaat het in deze presentaties.