30 november 2022

Starttraject

De meest preventieve werkvorm betreft het Starttraject. Geregeld starten er nieuwe wooninitiatieven. Steeds vaker zijn het ouders die de initiatiefnemers zijn, maar ook zorgaanbieders starten geregeld met nieuwe woningen. Bijvoorbeeld in het kader van ver-/nieuwbouw.
Zeker als de bewoners direct vanuit thuis komen, is het belangrijk om het met elkaar te hebben over het aangaan van de samenwerking in de driehoek. Het Starttraject is daar uitermate geschikt voor. Deze vorm kent idealiter een min of meer vaste volgorde:

  • Zodra bekend is om welke cliënten, ouders en zorgaanbieder het gaat, wordt een bijeenkomst georganiseerd met ouders en de kartrekkers vanuit de organisatie. Daarin leggen we Driehoekskunde uit en passen we de visie toe op de specifieke situatie van de nieuwe woning.
  • Tijdens de inwerkperiode van het team volgen ook zij een bijeenkomst over Driehoekskunde. Daarmee starten ouders en professionals met hetzelfde verhaal en vooral met dezelfde taal.
  • Nadat de nieuwe locatie een half jaar draait volgt een follow-up bijeenkomst om met elkaar te bespreken hoe het Samenwerken in de Driehoek in de praktijk verloopt. Vaak leidt dat tot thema’s waaraan samen verder gewerkt kan worden.

De ervaring leert dat het effect van een Starttraject groot is. Het schept duidelijkheid vooraf op de basis van de driehoek, waar al snel de vruchten van worden geplukt. Afhankelijk van het niveau van functioneren van cliënten is het ook mogelijk om hen deel te laten nemen aan het Starttraject. Dat is echter zeker niet noodzakelijk om effectief te kunnen zijn.