5 juli 2016

Begeleiding

Hoewel Driehoekskunde geen moeilijk te begrijpen visie kan worden genoemd -hij is zelfs vrij voor de hand liggend- kan het uiteindelijke wérken in die driehoek wél bijzonder ingewikkeld zijn. Botsende visies, botsende belangen, discontinuïteit in de hoek van zorgprofessionals, blokkades in de hoek van familie; het zijn stuk voor stuk oorzaken die een goede werking van driehoeken ernstig kunnen bemoeilijken. Dit alles laat echter onverlet dat er in die driehoeken nog steeds gewérkt moet worden; de zorg/begeleiding voor cliënten blijft immers nodig.

Hoewel de Basistraining Driehoekskunde hierin zijn waarde heeft, blijken er ook steeds weer vraagstukken waarin er meer nodig is dan training alleen. Situaties die zich dermate complex hebben ontwikkeld, dat een reguliere training onvoldoende soelaas biedt. In die gevallen kan er behoefte zijn aan externe begeleiding van driehoeken. En die bieden wij graag.

Binnen Drienamiek onderscheiden we vier vormen van begeleiding: Starttrajecten (preventief), Driehoeksconsultaties (preventief/curatief), Teamtrajecten (curatief) en Driehoekstrajecten (curatief).