Langzame Bovenroute

Zoals altijd lopen ook wij bij Drienamiek het risico dat onze visie maar ten dele wordt begrepen. Helaas worden er in driehoeken soms de verkeerde dingen gedaan, met Driehoekskunde in de hand! De taal wordt dan gesproken, maar het handelen staat haaks op wat Driehoekskunde voor ogen heeft.

Een ieder die zich heeft verdiept in Driehoekskunde, zal wel bekend zijn met het concept van de snelle bovenroute (rechtstreeks met de cliënt) en de langzame benedenroute (nadrukkelijk samen met ouders). Het doel in die beide routes is meestal gelijk: het verhogen van het welzijn van de top. Zowel ouders als professionals staan voortdurend voor de keuze welke route wordt gekozen.

Er wordt nogal eens voor de snelle variant gekozen en soms lijkt die zomaar te ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de drukte van het moment of een onbedachtzaamheid, maar ook zeker aan (al dan niet structureel) wantrouwen in de andere basishoek. Dan wordt die andere hoek vaak maar liever overgeslagen. Dit leidt steeds weer tot problemen in de driehoek.

Zo ook met betrekking tot de twee routes. De langzame benedenroute kan door professionals worden gereduceerd tot ‘als we maar langs ouders zijn geweest’. Alsof daarmee een denkbeeldig vinkje op een denkbeeldige checklist kan worden gezet: Driehoekskunde-proof! Maar niets blijkt minder waar.

Dit soort handelen heeft de schijn van integer samenwerken, maar verschilt in wezen niets van de snelle bovenroute. Nog steeds menen wij professionals te weten hoe het moet. En nog steeds zien we het als onze taak om ouders daarin mee te krijgen. En zo ontstond een nieuwe variant: de langzame bovenroute. We lijken dan het goede te doen, maar doen dat juist niet.

Laten wij professionals ervoor waken dat we ons eigen handelen rechtvaardigen met dit soort Driehoekskunde-spoofing. Laten we aansluiten bij ouders, die vaak heel duidelijke ideeën hebben over wat ze wel en niet wensen voor hun kind. Die ideeën ontstaan niet zomaar; ze komen voort uit veel ervaringen mét en nog meer liefde vóór hun kind. Omarm dat kapitaal en benut het ten bate van de cliënt.

Ook wanneer dat betekent dat er voor ons – ongetwijfeld deskundige – idee geen plaats blijkt te zijn.