30 november 2022

Training Driehoeksconsultatie

Alweer enige jaren bieden we Driehoeksconsultaties vanuit Drienamiek. Deze interventie bevindt zich feitelijk tussen de Basistraining Driehoekskunde enerzijds en een Driehoekstraject anderzijds. Het belangrijkste verschil met de laatste is dat familie bij deze interventie niet wordt betrokken; zij richt zich uitsluitend op de betrokken zorgprofessionals. Zie Driehoeksconsultatie voor meer informatie. 

Driehoeksconsultatie laat zich uitstekend combineren met reeds bestaande takenpakketten, juist omdat er (kortdurend) op casusniveau kan worden ingevlogen. Deelnemers zijn veelal maatschappelijk werkers, gedragsdeskundigen en teamcoaches. De training wordt uitsluitend in-company aangeboden en is niet toegankelijk voor zelfstandigen. 

In de training Driehoeksconsultatie worden deelnemers toegerust om hun collega’s te ondersteunen bij voorkomende driehoeksvraagstukken. Dit kunnen collega’s uit alle lagen van de organisatie betreffen; dus van begeleiders tot het MT. 

De praktijk leert dat het organisaties veel oplevert wanneer zij een aantal van deze driehoeksconsulenten in huis hebben. Zij zijn laagdrempeliger dan ondersteuning van buitenaf en kunnen vaak makkelijker aansluiten bij bijvoorbeeld een intern overleg. Ook bieden ze een mooi vervolgaanbod op de trainingen Driehoekskunde, waarin nogal eens vraagstukken op tafel komen die de training in complexiteit overstijgen, maar waarbij een Driehoekstraject niet passend is. 

De training beslaat drie dagen á 6,5 uur. Deelnemers worden intensief geschoold in de visie Driehoekskunde en leren van daaruit driehoeksvraagstukken analyseren en bespreken met de betrokken (kern)professionals. Vaak volgen er na de training een aantal vervolgbijeenkomsten waarin praktijkervaringen en complexe casuïstiek worden behandeld. 

De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.