8 juni 2018

Privacyverklaring

Om ons werk te kunnen doen is het nodig dat wij persoonsgegevens registreren en dossiers aanleggen. Het dossier kan bevatten: gespreksnotities over de voortgang van het (training)traject en afschriften van e-mailverkeer dat er tussen ons heeft plaatsgevonden.  

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoons- en persoonlijke gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Chiel en Sjoerd hebben geen inzage in de persoonsgegevens en dossiers van de ander. De specifieke begeleider van het traject is de enige die toegang heeft. 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het traject is afgerond of bij verhuizing naar een andere zorgaanbieder. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
  • Voor het gebruik voor waarneming door de andere maat, tijdens afwezigheid van de begeleider. 
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Mochten wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij daar eerst contact met u over opnemen. Zonder uw expliciete toestemming worden uw gegevens niet gebruikt. 

Dossiers blijven vijf jaar bewaard. Mocht u dit niet wenselijk vinden dan kunt u verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen. Daar zullen wij in vrijwel alle gevallen gehoor aan geven.