5 juli 2016

Training

Hoe helpend het bijwonen van een presentatie of het lezen van boeken en artikelen over Driehoekskunde ook zijn moge, wil men er in de praktijk echt goed mee aan de slag kunnen dan ontkom je niet aan training. Waar het eerste goed werkt om enthousiast te worden over de visie, is het tweede nodig om de toepassing op de eigen praktijk te leren maken.

De meest gebruikelijke variant is de Basistraining Driehoekskunde, welke in verschillende groepssamenstellingen kan worden gevolgd. Van deze training hebben we ook een Train-de-trainer variant, teneinde organisaties in staat te stellen hun eigen trainers Driehoekskunde op te leiden en in te zetten voor (team)trainingen.

De training Driehoeksconsultatie komt voort uit ons begeleidingsaanbod. Net als dat organisaties ervoor kiezen om eigen trainers op te leiden, kiezen zij ook regelmatig voor het opleiding van eigen Driehoeksconsulenten. Het blijkt steeds een waardevolle aanvulling voor zorgorganisaties om eigen mensen te hebben die kunnen worden ingeschakeld bij voorkomende driehoeksvraagstukken.