5 juli 2016

Training

Een presentatie kan de aanleiding zijn om enthousiast te worden over Driehoekskunde. Maar om Driehoekskunde toe te passen, laat staan er goed in te worden is meer nodig. We spreken van een training zodra er sprake is van meer dan één bijeenkomst. Drienamiek heeft twee trainingen ontwikkeld en biedt daarnaast maatwerk-trainingen, passend bij de vragen die worden gesteld.

Maatwerk
Zien, doen, zijn. Aan de hand van casuïstiek wordt dan de stap gemaakt om te zien hoe die theorie nu precies werkt in de dagelijkse praktijk.

Train-de-trainer
Vanuit het oogpunt van het trainen van grotere organisaties, is de Basistraining Driehoekskunde ontwikkeld. Deze training is per definitie gekoppeld aan een Train-de-trainer, waarin deelnemers wordt geleerd om dit programma aan te bieden binnen de eigen organisatie. De training wordt uitsluitend in-company aangeboden en is niet toegankelijk voor zelfstandigen.

De training beslaat drie dagen (á 6,5 uur) waarin deelnemers hetzelfde programma doorlopen dat zij daarna zelf zullen geven aan anderen. Na de training volgen een aantal intervisiebijeenkomsten. Die bijeenkomsten zijn nodig om ervaringen te delen en daarvan te leren en om het geleerde stevig te verankeren.

De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat organisaties ervoor kiezen om Driehoekskunde onderdeel te laten zijn van een zelfontwikkelde training. Daarmee verandert ook de vraag aan Drienamiek. In die situaties leren we deelnemers om maatwerktrainingen te geven zoals hierboven beschreven, die vervolgens door henzelf wordt vertaald naar de (vaak nog te ontwikkelen) training binnen de eigen organisatie.

Driehoeksbegeleiding
Anders dan de voorgaande trainingsvormen, richt deze training zich op de ondersteuning van individuele driehoeken. Driehoeksbegeleiding is een werkvorm die binnen Drienamiek is ontwikkeld om driehoeken-in-problemen te ondersteunen. Het kent verschillende vormen, waarvan het Driehoekstraject de meest intensieve is.

Deelnemers zijn in de meeste gevallen orthopedagogen en maatschappelijk werkers. Naast kennis van en enthousiasme over Driehoekskunde is enige procesmatige gesprekservaring een vereiste om aan de training te kunnen deelnemen. De training wordt uitsluitend in-company aangeboden en is niet toegankelijk voor zelfstandigen.

De training beslaat drie dagen (á 6,5 uur) en kenmerkt zich naast degelijke inhoud vooral door de vele aandacht die er wordt besteed aan het oefenen. Specifiek aan bod komen: het bieden van consultatie, ondersteuning van teams en het begeleiden van Driehoekstrajecten.
Na de training volgen een aantal intervisiebijeenkomsten. Die bijeenkomsten zijn nodig om ervaringen te delen en daarvan te leren en om het geleerde stevig te verankeren.