Gepiep

Diep werk. Dat is de categorie waar ik mijn voorbereiding en het schrijven van verslagen heb ondergebracht. Het zijn werkzaamheden die mijn volle aandacht vragen. Zo ook vanochtend. Na een lang en intensief gesprek eerder deze week zit ik achter het toetsenbord, bezig om dit gesprek in woorden te vatten. En toen gebeurde het. Piep, piep, piep. De wasmachine liet mijn vrouw Hanna weten dat hij zijn taak volbracht had. Wat hij niet wist – zo smart zijn die apparaten gelukkig (nog) niet! – was dat Hanna samen met de kinderen naar de Spelotheek was.
Dilemma. Ga ik mijn flow onderbreken om me te verlossen van dit gepiep, of trotseer ik het gepiep in de hoop mijn verslag verder te kunnen schrijven?

Eenzelfde soort ‘gepiep’ kom ik tegen in driehoeken. Meestal komt het geluid vanuit een, of beide basishoeken. En ook daar wordt het nogal eens als irritant ervaren. Net als wasmachines, hebben die hoeken echter altijd een goede reden om van zich te laten horen. Maar anders dan bij wasmachines, ontstaat er in de driehoek vaak juist discussie over die reden. Meestal komt dit voort uit onbegrip voor de andere hoek. In de letterlijke zin van het woord, de ander wordt werkelijk niet begrepen. Bijvoorbeeld doordat we die reden eigenlijk niet goed kennen. Of omdat we er zelf nu eenmaal heel anders over denken.

Zodra dit begrip wel ontstaat, wordt het gepiep vrijwel direct anders ervaren en ontstaat er ruimte. Daarmee stopt het nog niet. Daar is meer voor nodig. En om te ontdekken wat, zul je met elkaar in gesprek moeten komen. Dat gesprek is onmisbaar wanneer we het goede willen doen. Laten we ons wederzijds gepiep dan ook vooral als aanzet tot dat gesprek omarmen. En in dat gesprek gaan ontdekken wat de reden van die ander is en van daaruit te komen tot echte oplossingen.

Ik heb de wasmachine uitgezet. Die flow was inmiddels toch al ver te zoeken. Het had een mooie gelegenheid kunnen zijn om mijn vrouw een bonus te geven. Maar ditmaal dwong mijn agenda mij ertoe om mijn tijd anders te besteden en dat is minstens zo belangrijk. En gelukkig doen bonus-mogelijkheden zich steeds weer opnieuw voor. Net als in de zorgdriehoek.