Zeg wat je doet!

Wanneer ik ons basismotto (doe wat je belooft; liefst iets meer, liefst iets eerder) bespreek met professionals krijg ik nogal eens een variant daarop te horen. Die zal de meesten wel bekend in de oren klinken: doe wat je zegt en zeg wat je doet. Het is vooral dat laatste waar ik aan moet denken bij de ontwikkelingen rondom de AVG.

Voor diegenen die gevrijwaard zijn gebleven van dit onderwerp; het gaat hier niet over de Arts Verstandelijk Gehandicapten. En ook niet over het anti-virusprogramma. AVG staat in dit geval voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en is erop gericht om bedrijven de mogelijkheid te ontnemen om ongevraagd gegevens te verzamelen. Een goede zaak, want dat is een kwalijke zaak. Positiever: het is erop gericht om de mens eigenaar te laten zijn van diens data.
Soms hoor ik mensen redeneren dat ze ‘niets te verbergen hebben’. Dat klinkt mooi (al bestrijd ik die uitspraak hartgrondig!), maar laat meestal zien dat men zich niet goed realiseert waar het precies over gaat. Sinds Facebook in het nieuws is rondom Cambridge Analytica (en wellicht voor velen ook al wel daarvoor) ontwaakt het besef dat onze data letterlijk geld waard is. Zeggenschap over die data is dus zeer op zijn plaats. Dat zou het trouwens ook zijn als er geen cent mee te verdienen viel.

Natuurlijk zit er nogal een verschil tussen Facebook en Drienamiek. Zo kennen wij geen ambitie tot beursgang. En heeft Facebook nog heel wat te leren over werkelijke verbinding. Maar de AVG maakt – in brede zin gesproken – geen onderscheid. Wel zijn er nuanceverschillen. Zo hoeven wij geen privacyfunctionaris aan te stellen. Chiel balen natuurlijk; dat was hem op het lijf geschreven! Maar er zijn diverse onderdelen waar ook wij aan zullen moeten voldoen. Te denken valt aan een Privacyverklaring en een Toestemmingsformulier (klik om beiden te bekijken).
Daar valt volgens ons niets schokkends in te lezen. Mocht dat wel zo zijn dan horen we het graag. Ook als u van mening bent dat het voor verbetering vatbaar is. Dit wordt zelfs zeer gewaardeerd. Zo hebben wij inmiddels een SSL-versleutelde website, dankzij een alerte boekbesteller die het was opgevallen dat dit op dat moment nog niet zo was. Binnen een uur was het geregeld.

Of het voldoet aan de letter van de AVG valt altijd nog maar te bezien, maar wij zijn van mening dat we zeker voldoen aan de geest van die wet: u weet wat er wordt verzameld en dat wij ons best doen om die data goed te beschermen. En het enige dat wij verkopen, zijn boeken.