1,2,3hoekskit

De 1,2,3hoekskit is ontwikkeld voor en door professionals uit de praktijk en is met plezier getest en ingezet. De materialen uit de 1,2,3hoekskit geven professionals handvatten de Driehoekskunde op effectieve wijze te blijven inzetten in hun praktijk.

Categorie:

De 1,2,3hoekskit is ontwikkeld voor en door professionals uit de praktijk en is met plezier getest en ingezet. De materialen uit de 1,2,3hoekskit geven professionals handvatten de Driehoekskunde op effectieve wijze te blijven inzetten in hun praktijk.

Onderdelen uit de 1,2,3hoekskit

 • Houten driehoek met poppen
  Een robuuste inklapbare houten driehoek met poppen maakt visueel wat er gebeurt als de basis
  van de driehoek ontbreekt of wankel is. Handig middel voor casuïstiekbespreking of bij de uitleg
  van Driehoekskunde aan cliënten en hun netwerk. 
 • Een werkboek
  Met onder andere heldere strips en platen die de theorie van de Driehoekskunde eenvoudig  
   uitleggen, inclusief verschillende werkbladen
 • Casuskaarten
  Een pakket kaarten met casussen van verschillende doelgroepen, waar professionals en
  ouders/cliënten zich in zullen herkennen.Met mogelijkheid om de casus vanuit de verschillende
   perspectieven te bespreken.
 • 1,2,3hoekssspel
  Gericht aan de slag met kennis (wat weet je al?), visie (wat vind je, hoe werkt dit binnen de organisatie?) en casuïstiek (wat gebeurt hier, wat zou jij doen?)  en een stapel bonuskaarten (illustraties: wat zie je?) Reflectie en aandacht voor de praktijk staat centraal.

Meer weten of bestellen? Kijk op www.123hoekskit.nl of mail naar 123hoekskit@gmail.com.