Presentatie Driehoekskunde

Verbindend positioneren

Deze presentatie neemt je in zo’n 30 minuten mee in de huidige variant van het verhaal over Driehoekskunde zoals Chiel dat vertelt: het Alfabet van de Driehoekskunde. Middels de lijn Bonus, Verbinding en Positie neemt hij de kijker mee op ontdekkingsreis. Alledrie deze facetten komen dan ook ruimschoots aan de orde.

De presentatie betreft geen audio-visueel hoogstandje. We hebben geen forse investering willen doen in een flitsende productie, maar in plaats daarvan gekozen voor functionaliteit en focus op het belangrijkste: de inhoud. De presentatie is vooral bedoeld om in kleine gezelschappen te gebruiken zoals binnen zorgteams en familiebijeenkomsten. De geboden inhoud biedt heel wat aanknopingspunten om met elkaar over in gesprek te komen.

Kosten

We hebben gekozen voor een wat ongewone methode om de prijs te bepalen. Waar dit normaliter door de aanbieder wordt vastgesteld, leggen we die taak in dit geval graag in de handen van de afnemer. Het is aan diegene om te beoordelen én te bepalen wat deze film waard is.

Naast dat we dit als een eerlijke wijze van belonen zien (en we überhaupt wel in zijn voor afwijkende handelwijzen), speelt er nog een afweging mee. We stellen ons voor dat de presentatie bruikbaar zal zijn voor verschillende gezelschappen. Zo zou een kleinschalig wooninitiatief ervoor kunnen kiezen om het te gebruiken ter voeding van het team en verdere bespreking met familie, maar kan het evengoed door een grote(re) organisatie gebruikt gaan worden die daarmee meerdere locaties kan bedienen. Het is naar onze mening niet rechtvaardig dat beide afnemers dezelfde prijs betalen. De gekozen vorm biedt de benodigde flexibiliteit om dit op te vangen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De presentatie kan worden besteld door een mail te sturen naar info@drienamiek.nl. Daaropvolgend wordt er een link toegestuurd via waar de presentatie kan worden gedownload. Deze is vervolgens vrij te gebruiken binnen de eigen organisatie. Het is dus niet de bedoeling om de film beschikbaar te stellen voor het algemene publiek. Nadat de presentatie is bekeken en intern is beoordeeld welk bedrag (excl. 6% BTW) het waard is, laat men dit per e-mail aan ons weten (o.v.v. eventuele kenmerken waaraan de factuur moet voldoen en waar deze naartoe kan worden gestuurd).

We hopen dat de presentatie tegemoet komt aan het overkoepelende doel van Drienamiek: een helpende bijdrage leveren aan het verbeteren van het klimaat van de zorgdriehoeken in Nederland en België.

 

 

Categorie:

Een korte introductie in de Driehoekskunde, aan de hand van de metafoor die Chiel momenteel graag gebruikt: Driehoekskunde als taal.