Nieuw boek: Jij bent een topper!

Na een viertal boeken over Samenwerken in de Driehoek met professionals en familieleden als beoogde doelgroep is er nu eindelijk een boek dat speciaal voor cliënten is geschreven. In 29 korte hoofdstukjes worden alle belangrijke aspecten van de Driehoekskunde belicht. Desgewenst kan er ook voor een korte leesroute worden gekozen. In de meeste gevallen zullen cliënten hulp nodig hebben in de vorm van voorlezen, nadere uitleg geven en toepassen op de eigen driehoekssituatie. Vaak zal die hulp door een begeleider worden gegeven, maar ook familieleden of vrijwilligers kunnen die rol op zich nemen.

Jij bent een topper! is geschreven als werkboek. Na elk hoofdstuk volgen één of meer opdrachten. Het resultaat is hopelijk dat cliënten gaan begrijpen hoe hun driehoek in elkaar zit en door samen met hun begeleider en familie het boek door te werken, gaan ervaren dat het samenwerken in hun driehoek beter gaat. We hebben het boek in eerste instantie geschreven voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking. De praktijk zal leren in hoeverre ook cliënten met een ernstiger beperking er iets aan zullen hebben. Daarnaast zal het voor veel begeleiders en ouders een welkome aanvulling zijn op de boeken die eerder verschenen zijn. Jij bent een topper! is niet alleen veel dunner maar door de vele illustraties ook aantrekkelijker om te lezen.

We nodigen iedereen die de komende tijd Jij bent een topper! gaat gebruiken uit om hun ervaringen met ons te delen. Dat kan gaan over zowel de tekst, de illustraties en de gevolgde werkwijze, als over het resultaat van het samen met de cliënt werken met het boek. Reacties kunnen worden gestuurd naar Chiel@drienamiek.nl of naar Sandra@affinities.nl.