Gelijk is nog geen  geluk

In de Driehoekskunde werken we aan de hand van een zestal motto’s. Met het basismotto begint (of eindigt) alles: Doe wat je belooft; liefst iets meer, liefst iets eerder! Alleen zo kunnen begeleiders ouders zo ver krijgen dat ze hun kind aan hen toevertrouwen.

De laatste tijd heb ik het vaak over het alfabet van de Driehoekskunde. Dat begint met de letter B van Basismotto of ook wel van Bonus. Want dat is waar het hier om gaat: professionals doen wat goed is, en ze doen dat met een kleine verrassing: iets meer, iets eerder. Dat lijkt simpeler dan het is. Hoe vaak is het niet iets minder, iets later? In plaats van de letter B doen we dan de M van Malus. Vertrouwen heeft alles te maken met de verhouding Bonus/Malus. Als er eenmaal voldoende Bonus is opgebouwd, zal een enkele Malus het vertrouwen niet doen verminderen. Maar o wee als die Malus in de kwetsbare beginperiode van de driehoeksrelatie komt, als het bij de eerste belofte al fout gaat!
En sommige driehoeken beginnen stijf in de min omdat er een geschiedenis van Malus is opgebouwd. Dan is een extra inspanning nodig. Maar wat als ook dat niet leidt tot een betere driehoek? Er zijn driehoeken die het maar niet lukt om uit de Malus te komen. Gelukkig zijn dat de uitzonderingen die de regel (werk aan de Bonus en je driehoek knapt snel op) bevestigen. Wat maakt het hier zo ingewikkeld?

Ga er maar van uit dat ouders, en zeker moeders, vrijwel altijd gelijk hebben. Zij zien onze tekortkomingen scherper van wij zelf. Alle reden dus om je voordeel te doen met hun feedback. Maar daar is niet alles mee gezegd. Bij sommige ouders lijken fouten van begeleiders op de een of andere manier meteen fataal te zijn. Een onhandige uitlating, het vergeten van een schijnbaar onbenullig detail, het verkeerd plannen van een afspraak; erna is het over en uit.
Nog ingewikkelder is het als de druk op het goed willen doen juist tot fouten leidt. Moeders hebben meestal gelijk; maar wat als ze vernietigend gelijk hebben? Op eieren lopen leidt zelden tot goede professionele prestaties. Integendeel, er zijn driehoeken waarin juist het hameren op het eigen gelijk leidt tot het bevestigen ervan? Ik heb dat tot nu toe twee keer meegemaakt. De ene keer ben ik een afspraak compleet vergeten (en zat er dus een voltallige driehoek op mij te wachten), de andere keer duurde het een maand eer ik mijn verslag had toegestuurd (en ook nog nadat erom gevraagd was).
Laat het duidelijk zijn: het allereerste en aller nodigste is dat ik mijn leven beter. B in plaats van M! Maar er is meer nodig.

Na het Basismotto volgen er nog vijf, en dat is niet voor niets. De motto’s twee en drie gaan over de letter V van Verbinding. Ik beperk me hier tot het motto voor de ouders: Denk en spreek positief over de begeleiders van je kind! Als dat gebeurt, wordt het voor begeleiders een stuk gemakkelijker met die letter B.

Ook hier gaat het weer om de verhouding B/V. Beide letters zijn noodzakelijk voor een goede driehoek. Want met gelijk hebben, laat staan met vernietigend gelijk hebben, wordt je niet gelukkig. Zonder mildheid gedijen driehoeken niet. Mildheid brengt zuurstof in driehoeken die vastlopen in het gelijk hebben.