30 november 2022

Training Driehoeksbegeleiding

Driehoeksbegeleiding is een werkvorm die binnen Drienamiek is ontwikkeld om driehoeken-in-problemen te ondersteunen. Het kent verschillende vormen, waarvan het Driehoekstraject de meest intensieve is. Zie Driehoekstraject voor meer informatie. 

Deelnemers aan deze training zijn in de meeste gevallen gedragsdeskundigen, leidinggevenden en maatschappelijk werkers. Naast kennis van- en enthousiasme over Driehoekskunde is procesmatige gesprekservaring een vereiste om aan de training te kunnen deelnemen. De training wordt uitsluitend in-company aangeboden en is niet toegankelijk voor zelfstandigen. 

De primaire focus binnen de training Driehoeksbegeleiding is het toerusten van deelnemers tot het begeleiden van Driehoekstrajecten. Hoewel de andere vormen van Driehoeksbegeleiding eveneens aan bod komen, waaronder een stukje Driehoeksconsultatie, ligt het zwaartepunt nadrukkelijk op de methodiek van het Driehoekstraject. 

De training bestaat voor een belangrijk deel dan ook uit het concreet oefenen middels rollenspelen. Daarin blijkt het steeds weer leerzaam om te oefenen vanuit verschillende rollen, niet alleen vanuit die van een Driehoeksbegeleider. Zo is het bijvoorbeeld uitermate leerzaam om als moeder of begeleider te ervaren wat een collega-Driehoeksbegeleider (niet) doet. Het zijn rollenspelen die vaak lange tijd bijblijven. 

De training beslaat drie dagen á 6,5 uur. Deelnemers worden intensief geschoold in de visie Driehoekskunde en leren van daaruit driehoeksproblemen analyseren en beantwoorden vanuit de methodiek Driehoeksbegeleiding. Vaak volgen er na de training een aantal vervolgbijeenkomsten waarin praktijkervaringen en complexe casuïstiek worden behandeld. 

De maximale groepsgrootte bedraagt zes deelnemers.