5 juni 2017

Overig

Wat ons betreft zijn er evenveel werkvormen als dat er vragen zijn en is elke nieuwe vraag een uitdaging om te bieden wat daarin nodig is. Driehoekskunde werkt in zekere zin altijd. Niet dat alle problemen erdoor worden opgelost, zeker niet. Maar de meeste situaties spelen zich af in driehoeken en daarop zijn de principes en motto’s toepasbaar. Uiteindelijk gaat het altijd weer om de individuele driehoek waarin familieleden aan een professional vragen om goed voor hun familielid te zorgen.

Daarnaast is Driehoekskunde zonder twijfel breder toepasbaar dan alleen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo hopen we bijvoorbeeld dat ook de Ouderenzorg Driehoekskunde zal ontdekken en gaat ervaren dat dit bijdraagt aan een betere samenwerking tussen familie en professionals.

Een andere doelgroep zijn de opleidingen. Het maakt een wereld van verschil of nieuw opgeleide medewerkers voor de cliënt gaan of dat ze ook oog hebben voor ouders en voor zichzelf als professional. In ons aanbod neemt het boek Driehoekskunde uiteraard de belangrijke plaats in. Dat wordt naast het boek Ouders op hún plek uit 2007 door steeds meer opleidingen als studieboek gebruikt. En in de loop der jaren hebben heel wat leerlingen hun scriptie over de driehoek geschreven.