12 september 2018

Inspiratiedagen professionals

Beschikbare data: 

- vrijdag 6 oktober (nog 7 plaatsen)

Alweer enige jaren organiseert Chiel Inspiratiedagen Driehoekskunde in Holten. Gebleken is dat het inspirerend werkt om als collega’s vanuit verschillende organisaties en werkvelden elkaar bij te praten over Driehoekskunde en dat ook nog eens in een bosrijke omgeving te doen.

Algemene informatie:

  • een bijeenkomst van 9.30-16.00 uur
  • 4-7 deelnemers
  • vereiste: je moet met Driehoekskunde aan de slag zijn en daarover iets willen delen met de andere deelnemers
  • de Inspiratiedag is met name interessant voor mensen die binnen hun organisatie gangmaker zijn (als trainer of coördinator of Driehoeksbegeleider, ed.)
  • prijs: € 175,00 (inclusief  lunch)

Het programma zal de volgende onderdelen kennen:

  • kennismaking (wat heb je met de driehoek?)
  • een (hopelijk inspirerende) bijdrage door Chiel
  • tijd voor het vertellen van ervaringen
  • inbrengen van eigen casuïstiek

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar chiel@drienamiek.nl.

Vooraf stuurt Chiel per dag de gegevens van de deelnemers door zodat er eventueel gecarpoold kan worden.