3 mei 2016

Ervaringen

Driehoekskunde heeft veel opgeleverd in mijn werk. Hierdoor ben ik anders naar de driehoek gaan kijken. Het heeft mij doen inzien dat ouders de belangrijkste personen zijn in het leven van de cliënt. Deze omslag in denken heeft een zeer positieve uitwerking op mijn cliënten gehad. Ook is daardoor mijn contact met ouders verbeterd en hebben ze meer vertrouwen gekregen. Dus iedereen is er bij gebaat als de driehoek in evenwicht is!

Peter Klop

Manager Zorg bij Stichting De Rozelaar

Ik heb als begeleider meegedaan aan een individuele Driehoeksbegeleiding. Wat het mij heeft opgeleverd is dat ik anders ben gaan kijken naar de ouders. Stel het is mijn kind die ik uit handen geef? Wat zou ik dan willen, toch ook het beste? Het communiceren is echt van belang. Open en transparant zijn naar elkaar. Doordat begeleiders en ouders een sterkere band hebben gaat je cliënt dit voelen. Als je contact met ouders goed is dan voelt je cliënt dit ook en heb je een ijzersterke driehoek. Gaat het goed met de ouder gaat het goed met je cliënt. Want investeren in hen is investeren in je cliënt.

Patricia Veldkamp

Begeleidster bij JP van den Bent

De samenwerking tussen de ouders van onze woongroep en onze zorgverlener stagneerde op een aantal belangrijke punten. De belangen van onze kinderen (de bewoners) stonden bij beide partijen bovenaan in de driehoek, gelukkig maar. Chiel Egberts is ingeschakeld als bemiddelaar. Hij overzag de situatie al snel en heeft een route uitgestippeld via welke we weer goed zouden moeten kunnen samenwerken. Helaas leidde die route in ons geval tot een breuk. Inmiddels hebben we gelukkig een nieuwe zorgaanbieder gevonden. In de advertentietekst voor de nieuwe medewerkers hebben we expliciet genoemd dat we vanuit de principes van Driehoekskunde willen werken. Hopelijk leidt dat tot een mooie en langdurige samenwerking.

Ton Jesse

Voorzitter Woongroep 2000